Solceller

solceller på tag

Solceller

Solceller i danmark er en vedvarende energiform der er uudtømmelig og giver en stor co2 besparelse.
Solcelle priserne er nu så lave at det kan betale sig for alle og giver store besparelser på el-regningen.
Solceller kan installeres til helårs bolig eller virksomheder af alle typer, der ønsker grøn energi i stikkontakten.
Til fritidshuse er solceller en god og pris sikker investering, der holder elforbruget nede.

Der er en stribe af overvejelser når du investerer i solcelleanlæg, her vil du få solcelle fakta om Solcellemoduler, Invertere, Lovgivning, Nettomåleordning og montage muligheder.

”Besparelser fra dag 1 med solceller”

Solceller moduler

Solcellepaneler kan fås i mange størrelser men forskellen skal findes i teknikken indeni selve modulet. Og der er meget at tage fat på, når du står med 2 moduler der udseendes mæssigt ser totalt ens ud. Ydelsen skal være i top fra solcellerne. Solcellen er det vi i fagsproget kalder generatoren, altså den del der producerer strømmen. Er det nogle dårlige solceller som omdanner solens energi (Photon) dårligt, så har din inverter heller ikke meget at arbejde med. Har inverteren derud over et stort tab, så sparer du ikke nok på el-regningen. Solcelle modulet består typisk af 60 – 72 silicium celler, og det er kvaliteten af disse der er hoved parten af din strøm ydelse. Glasset, rammen og bagbeklædningen har stor betydning for modulets levetid. Her er et eksempel på et datablad, der viser hvad du skal være opmærksom på. Det er nemlig kun her du kan finde forskellen på solcellemodulerne, der ofte ser fuldstændig ens ud. Eksempler på datablad: Det er de samme punkter der skal overvejes hvad enten det er mono- eller polycrystaline solceller eller Tyndfilm moduler.

Solcelle inverter

Solcelle inverteren er den enhed der omdander jevnstrømmen (DC) der kommer fra solcellerne til vekselstrøm som vi har i vores stikkontakter / elinstallation.
Med andre ord inverteren (Wechselrichter) er hjertet i solcelleanlægget.
Der er flere forskellige typer at vælge imellem.

  • Streng inverter
  • Optimiser
  • Micro inverter
  • Hybrid inverter

Fælles for alle inverter typerne er indgangen hvor solcellerne tilsluttes.
Der sidder i inverteren en MPPT (Multi Power Point Tracker) den har til formål at finde det punkt mellem strøm og spænding fra solcellerne hvor der opnås den bedste ydelse.
Der er mange opfattelser om en inverter skal have en eller mange MPPT'er, og den ene holdning er ikke mere rigtig end den anden. Det der er afgørende er hvordan dit anlæg er installeret på taget og hvilke fysiske og natur forhold solcellemodulerne er udsat.

Streng inverteren

Denne inverter type er den mest almindelig type, det er en simpel installation og er billig.
Dens navn ”Streng” inverter giver betegnelsen på opbygning solcelleanlægget har. Solcellemodulerne er sat sammen i serie, som perler på snor, dette kaldes en streng og dem kan der være en eller flere af i alt efter størrelse af anlæg.
Systemet her kræver meget få tekniske forhold der skal tages højde for.
Den største udfordring for denne type anlæg er skygge og det er ikke kun fra et træ eller en sky, det er også en fugle klat eller et af modulerne som er beskidt af støv og pollen.
En streng af moduler er som nævnt en kæde af solceller og er et led i kæden svagt så er hele kæden svag. Hvilket betyder at når der er skygge på bare et modul så hæmmer det hele strengen og dens ydelse.

Så lad os sige der er 20 solcellepaneler i et anlæg og vi ved de 10 af dem vil være ramt af skygge mellem kl. 11.00 og 14.00 så skal disse 10 solcelle paneler samles i en streng og til sluttes parallelt med de 10 andre solcellemoduler, hvis inverteren kan dette eller skal strengene tilsluttes hver deres MPPT.
Hvis alle 20 solcellepaneler sættes sammen i serie og tilsluttes vil de alle yde dårligt imellem 11.00 og 14.00.

Optimiser

er en løsning hvor du stadig har en streng inverter men hvor MPPT'eren er flyttet ud af inverteren og helt op til solcellerne. Optimeserne sættes i serie, hvis et solcelle modul er påvirket af skygge påvirker det ikke de andre moduler.

Så er der en fugleklat på et modul eller knoppen fra en flagstang der fejer ind over modulerne er det kun det enkelte modul der reduceres i ydeevne, mens de øvrige moduler yder deres optimale.

Micro invertere

ligger næsten i ordet, det er en lille inverter og de fleste kan kun håndtere 1 – 2 solcelle paneler. Der er fabrikanter som også har 3 faset micro invertere med mulighed for tilslutning af 4 solcellemoduler.
Den mest forkomende type er Duo altså til 2 moduler, der er 2 Multi Power Poient Trackere en pr. solcelle. Igen en løsning hvor der opnås en større ydelse hvis anlægget er udsat for skygge påvirkning.
Med Micro invertere holder du den potentielt farlige DC strøm oppe på taget. Når der bruges Streng eller Optimiser løsning har du en DC kabling fra solcellerne til inverteren det udgør en fare som der skal tages højde for.
Slukkes der for strømmen til solcelleanlægget med Micro invertere så vil der være spændingsløst helt op til inverterene som er placeret lige under solcellerne.

Hybrid invertere

er en streng inverter løsning hvor den ene streng indgang på inverteren er forbeholdt tilkobling af en batteri bank. Der findes flere forskellige løsnings muligheder alt efter hvilke batteri fabrikanter invertere fabrikanten har valgt at samarbejde med.
Det er IKKE muligt at sætte en tilfældig eller hjemmebygget batteribank til! En batteribank er en kompakt lagring af energi og håndtres det ikke med respekt og af kvalificeret fagfolk kan det have fatale konsekvenser.

Når jævnstrømen fra solcellerne er omdannet til vekselstrøm i inverteren skal denne tilkobles direkte i eltavlen, i danmark er det ikke lovligt at tilslutte et solcelleanlæg til en alm. stikkontakt.

Solcelle montage til Fladt tag, tegltag, eternittag og ståltag

Hældning, Retning og skygge er 3 vigtige punkter når placeringen for hvor solcellerne skal moteres.
Retningen mod syd er naturligvis den logiske og mest optimale retning, eller er det?
Øst – Vest vendt retning kan også være den mest optimale. Hvis du har brug for at der bliver produceret mange kWh (kilo Watt (hour) timer) midt på dagen så er sydvendt den bedste retning, det kunne være solcelleanlæg til en daginstitusion, skole eller en virksomhed.
Har du der imod ikke mulighed for at bruge den produceret strøm midt på dagen så vil det sikkert være bedre med et øst / vest vendt solcelleanlæg, hvor produktionen er der om morgenen og igen om eftermiddagen (aften i sommer halvåret) altså i større grad hvor vi er hjemme for at bruge den.

Nord vendte solcelleanlæg er også muligt men det er ikke muligt at beregne en fornugtig forrentning af investeringen, fordi ydbyttet er forlavt i forhold til investeringsudgiften.

Hældning har også en påvirkning og her skal der ses på hvilken bredegrad solcelleanlægget ligger på. Jo tættere ækvator jo mere kan solcellerne ligge fladt men bevæger vi os mod nord- eller sydpolen så skal solcellerne løftes for tilsidst at stå lodret op.
I Danmark er hældningen mellem 35 og 43 grader fra vandret.

Ved både hældning og retning af den mulige plarering af solcelleanlægget kan man kompencere ved at tilføje et eller 2 solcelle moduler for at opnå den ydelse man ønsker

Er der risiko for skygger på solcelleanlægget kan der også kompenceres ved at tilføje flere moduler så den samlet årlige ydelse opnås men det er også relevant at se på løsnings mulighederne med optimiser eller micro inverter.

Kabel forbindelser:
Fra solcellerne til inverteren og fra inverteren til eltavlen skal der føres kabler, det er vigtigt de er dimensioneret korrekt.
En hyppigt forkommen fejl er at der er installeret et meget tyndt kabel fra inverter til eltavle og det giver et stort tab som bedre kunne have været brugt inde i lys-installationen.
Det største energi tab sker på DC siden mellem solcellerne og inverteren så det gælder om at installere inverteren så tæt på solcellerne som muligt, tabs forholdene på vekselstrøms siden er nemmere og billigere at dimensionere til lange afstande.

Det er stort set alle tagtyper hvor der kan monteres solcelleanlæg, det vigtige her er at det rigtige montagesystem vælges.
Vi vil dog fraråde ”udvendigt” monteret solceller på skiffertag, vi anbefale solceller integreret i tag, det er meget svært at udføre en tæt ”udvendig” montering på skiffertag.

Udvalget afsystemer til tagpap med eller uden hældning, ståltag, eternittag og teglsten er veludviklet.
Mange tror det er sne-lasten der er vigtig at beregne ved montage af solceller det er det men mere vigtigt er det at sikre korrekt fastgørelse på taget i forhold til aftrækket.
Når vinden blæser henover solcelleanlægget opstår der en sugende effekt over anlægget som kan trække anlægget af. Korrekt fastgørelse er helt ned på spær, i visse tilfælde er det nødvendigt at udføre en udveksling mellem 2 spær.

På flade tage kan der vælges mellem lim, anker eller ballast løsninger.
Er tagpapet under 5 år kan en lim løsning ladesig gøre.
En anker løsning betyder der borers et hul ned gennem tagpapen og pladen og et kip-anker førers ned og fastgørers, herefter svejses en manchet med tagpap-krave til taget og gør befæstelsen tæt.

Ballast er en løsning hvor et egnet skinne system holdes ned til taget ved hjælp af fliser korrekt fordelt. Dette kræver en statik beregning af tagkonstruktionen og er ofte en dyr løsning.

Solcelle monitorerings systemer

Tryk på logo'et til dit system og du kommer direkte til Login siden til dit system.
Har du ikke overvågning til dit solcelleanlæg kan vi hjælpe HER